Galeria: Karłag, Ałżir, Kellerowka

W kolejnym dniu pobytu w Kazachstanie oprócz spotkania z pięćdziesięcioosobową grupą Polaków w Kellerowce, odwiedziliśmy też muzeum pamięci poświęcone ofiarom reżimu stalinowskiego „Karłag” w Dolince (ok. 45 km od Karagandy) oraz Muzeum Ałżir (Akmoliński Obóz dla Żon Zdrajców Ojczyzny) – miejsce, w którym od 1937 r. funkcjonował obóz dla kobiet. Przedstawiciele Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą polskie więźniarki.