Galeria: Karaganda, Kokszetau, Pierwomajka

Kolejny dzień pobytu w Kazachstanie wypełniony był spotkaniami w Karagandzie, Pierwomajce i Kokszetau z osobami zainteresowanymi repatriacją. Zaprezentowaliśmy przygotowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Repatriacji Poradnik Repatrianta „Repatriacja krok po kroku”, mówiliśmy też o możliwości skorzystania z kursu języka polskiego dostępnego na stronie internetowej www.repatriacja.pol.org.pl.

Projekt jest współfinansowany ze środków Senatu RP w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą.