Repatriacja „Krok po Kroku” to portal edukacyjno-informacyjny skierowany do osób planujących repatriację do Polski. Strona składa się z części ogólnodostępnej (MENU GŁÓWNE), w której znajdują się związane z repatriacją akty prawne, wzory dokumentów, broszura informacyjna oraz filmy i podręczniki. Natomiast kursy i webinaria dostępne są po zalogowaniu i w 2018 r. są skierowane do planujących repatriację osób polskiego pochodzenia (oraz członków ich rodzin) z Kazachstanu.

Репатриация шаг за шагом» - это образовательный портал для тех, кто планирует репатриацию в Польшу. Портал состоит из общедоступной части (ГЛАВНОЕ МЕНЮ), в которой находятся связанные с репатриацией нормативно-правовые акты, образцы документов, информационная брошюра, а также фильмы и учебники. В свою очередь, доступ к курсам и вебинарам можно получить после регистрации. В 2018 г. они предназначены для лиц польского происхождения (а также членов их семей) из Казахстана, планирующих репатриацию.   

   W sprawie kursów i e-learningu proszę pisać na adres repatriacja@repatriacja.pol.org.pl